Monday, April 2, 2012

เชิญชวนคนไทยขึ้นบันไดยืนชิดขวา “standontheright”

เมื่อเร็วๆนี้โครงการดีๆที่เกิดจากชาว Social Network ได้เกิดขึ้นอีกหนึ่งโครงการ ภายใต้ชื่อว่า คนไทยขึ้นบันไดยืนชิดขวา “standontheright” โดยมีการจัดทำภาพยนตร์สั้นออกเผยแพร่ทาง youtube เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยมีระเบียบวินัย โดยเฉพาะการใช้บันไดเลื่อนร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนักแสดงในภาพยนตร์สั้นนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครที่มีใจรักในระเบียบวินัย และต้องการสร้างสังคมที่ดีขึ้น ได้นัดแนะกันผ่านทาง social network เพื่อมาพบกันในวันถ่ายทำตามสถานที่นัดหมาย วันนี้ภาพยนต์ ยืนชิดขวา Stand on the correct – Lost discovered ก็ได้ถูกนำมาเผยแพร่แล้ว ที่มาของโครงการ หลายๆท่านที่เคยไปห้างสรรพสินค้า หรือไปที่ Workplace ต่างๆ ตามสนามบิน หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าลอยฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่มีบันไดเลื่อนคอยให้บริการอยู่นั้น จะสังเกตมีป้ายเตือนให้ชิดขวา แต่คนไทยส่วนใหญ่มองข้ามไป แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆมากที่หลายคนมองข้ามในสังคม  แต่ในช่วงเวลามีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาออกเดินทางไปทำงานและชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อคุณจำเป็นต้องเร่งรีบขึ้นบันไดเพื่อให้ทันเวลา แต่ก็ต้องมาเสียเวลารอคนที่ยืนขวางทั้ง 2 ข้างอยู่  ซึ่งตอนนี้เป็นนิสัยของคนไทย ที่ไม่ค่อยชิดข้างใดข้างหนึ่ง บางครั้งก็ขึ้นเป็นคู่ขวางทางบันไดหรือมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆโดยยืนอยู่คนละข้างกันขวางทางกันจนชินเป็นนิสัย ในขณะที่คนอื่นที่จำเป็นต้องเร่งรีบ ก็ต้องมาเดือดร้อนด้วยท้ายสุดก็ไม่ทันเวลา   ดังนั้นเรื่องเล็กๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน ในต่างประเทศเค้ามีสังคมที่เป็นระเบียบวินัยมากและปฏิบัติกันโดยยืนชิดข้างใดข้างหนึ่งเป็นระเบียบ และเรียบร้อย ในขณะที่ไทยของเราความเป็นระเบียบในการขึ้นบันไดยังดูวุ่นวาย ยังขาดความเป็นระเบียบ และกระทบกับคนที่จำเป็นต้องเร่งรีบอย่างมาก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม