Saturday, April 21, 2012

อังกฤษเริ่มยุติส่งสัญญาณทีวีอะนาล็อก ก้าวสู่ยุคทีวีดิจิตอลแล้ว

มีรายงานจาก BBC ประเทศอังกฤษ จากผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษว่า ช่อง BBC1, ITV1,ช่อง 4 และ ช่อง 5 ของประเทศอังกฤษ ได้เริ่มเฟสแรกในการหยุดส่งสัญญาณออกอากาศในรูปแบบอะนาล็อกแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 9.32 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ  ทั้งนี้กรุงลอนดอนมีแผนการที่จะยุติออกอากาศแบบอะนาล็อก สวิตซ์เข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอล  ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ผู้ชมทีวีกว่า 12 ล้านคนในกรุงลอนดอน ที่ใช้ทีวีแบบระบบเก่าอยู่ ต้องมาหาซื้อทีวีใหม่ที่รองรับระบบดิจิตอลด้วย แต่ประชาชนในกรุงลอนดอนส่วนใหญ่มีทีวีรองรับระบบดิจิตอลหมดแล้ว ที่ต้องจับตาดูกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการสวิตซ์เปลี่ยนรูปแบบการส่งสัญญาณออกอากาศทีวี จากรูปแบบอะนาล็อกเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลนั้น  เพราะ ประเทศไทยก็มีแผนที่จะยุติทีวีแบบอะนาล็อก เพื่อเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลด้วยเช่นกัน โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำลังเตรียมกระบวนการออกใบอนุญาตทีวีดิจิตอลอยู่ และมีแผนจะเริ่มยุติการให้บริการระบบอะนาล็อก ในเดือนมกราคม 2558 และจะเปลี่ยนทั้งหมดทั่วประเทศภายใน 10 ปี  ข้อมูลจาก BBC  , ฐานเศรษฐกิจ บทความที่เกี่ยวข้อง: ความคืบหน้า 3G และอนาคต 4G ของไทย ไปถึงไหนกันแล้ว [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม