Wednesday, April 25, 2012

ปัญหาคุณภาพการบริการของค่ายมือถือ (สัมภาษณ์รองประธาน กสทช.)

ใครที่กำลังใช้มือถือแล้วเจอปัญหาต่างๆมากมายแบบนี้ มาดูกันว่า กสทช. จะดำเนินแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร?  โดยวันนี้คุณปานระพี และทีมงาน it24hrs เดินทางไปสัมภาษณ์ท่าน พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กันต่อค่ะ…  ปัญหาโทรแล้วหลุด โทรเข้าโทรออกลำบาก อินเตอร์เน็ตเดี๋ยวดีเดี๋ยวล่ม จะแก้ปัญหาและควบคุมดูแลผู้ให้บริการมือถืออย่างไร? “ปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวกันที่ผมเจอเหมือนกันครับ เพราะเราก็เป็นทั้งผู้บริโภคด้วยเหมือนกัน ซึ่งทาง กสทช. ก็มคณะอนุกรรมคุ้มครองผู้บริโภคฝ่ายกิจการโทรคมนาคม คอยดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภค ถ้าได้รับความไม่เป็นธรรมจากผู้ให้บริการมือถือ สามารถร้องเรียนได้โดยโทร 1200 หรือจะส่งเรื่องร้องเรียนถึง กสทช. โดยตรงด้วยตนเองก็ได้ ประเด็นปัญหาโทรศัพท์ที่โทรไม่ได้ โทรไม่ติด โทรแล้วหลุด ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ประเทศอื่นๆทั่วโลกก็เป็นเหมือนกันหมด ทั้งนี้  เพราะทั้งมือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต พัฒนาเร็วมาก ด้วยผู้ใช้มีจำนวนอุปกรณ์เหล่านี้มาก ในการส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต ทำให้เบียดบริการเรื่องเสียง เรามีช่องทางจำกัดแต่ส่งข้อมูลเยอะ เสียงก็ถูกเบียดไป เพราะใช้ช่องทางเดียวกันอยู่ เหมือนกับกรณีถนนแคบแต่มีรถเยอะทำให้รถติด ปัญหานี้ กสทช.กำลังดำเนินการแก้ปัญหาดังนี้ ระยะสั้น กสทช. ขอความร่วมมือผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกค่าย ให้ปรับปรุงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยอีกไม่เกิน 3-4 เดือนข้างหน้า [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม