Friday, April 20, 2012

สงกรานต์ปลอดภัย อิ่มบุญ เที่ยวสนุกแบบคนไอที

ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาว หลายๆคนก็วางแผนในการเดินทางกลับต่างจังหวัดและมีการจราจรที่หนาแน่น บางคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้าน หากไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี เรามีคำแนะนำในการเที่ยว ทำบุญแบบชาวไอทีมาฝากกัน สำหรับชาวไอที โดยเฉพาะชาวออนไลน์แล้ว แม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่ก็จะต้องเตรียมการวางแผนในการเดินทาง การกะเวลาในการเดินทาง และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเดินทาง การท่องเที่ยว การทำบุญนั้นสำเร็จลุล่วงไปอย่างไร้อุปสรรค สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน ก็มีความสุขกับครอบครัวได้ และสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสาธารณะได้แบบสบายๆ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฟรี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น.ในวันที่ 13-15 เมษายนนี้  โดยแสดงบัตรประชาชนแก่พนักงานบนสถานี เพื่อติดต่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานี รวมไปถึงแนะนำศาสนสถานเพื่อทำบุญในเส้นทาง BTS ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ลงสถานีสยาม วัดธาตุทอง ลงสถานีเอกมัย วัดยานนาวา ลงสถานีสะพานตากสิน และจากสถานีสะพานตากสิน สามารถใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาไปยังแหล่งท่องเที่ยวตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างเช่น พระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) วัดโพธิ์ วัดอรุณ วัดกัลยาณมิตร โบสถ์ซางตาครูส สวนสมเด็จย่า วัดไตรมิตร พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี ป้อมพระ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม