Saturday, April 21, 2012

Facebook ทดสอบโชว์ “Trending Articles” ใน Newsfeed

ก็คือมีคนเห็นว่า ในหน้า Newsfeed ที่ปกติก็มีเรื่องเรา เรื่องเพื่อน หรือเพจที่เรากดไลค์บลาๆๆ เนี่ย อยู่ๆ ก็มีสิ่งที่เรียกว่า Trending Articles หรือบทความเป็นเทรนด์ในขณะนั้นๆ มาให้ดูล่ะฮับ โดย Articles แต่ละอัน ก็จะเป็น Social Reader ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม