Friday, April 20, 2012

Skype ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ ด่า Facebook, Twitter เห็นๆ

เทคโนโลยีนั้น ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่มีความเป็นส่วนตัวน้อยลง มีความเป็นมนุษย์ลดลง จริงหรือไม่? Skype ตอบคำถามนี้ ด้วยการทุ่มงบประชาสัมพันธ์ราวๆ 12 ล้านดอล ในการสร้างแคมเปญ Its time for Skype พร้อมด้วยการติดโฆษณาในสื่อต่างๆ อย่างเช่น สนามบิน Heathrow ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม