Friday, April 20, 2012

Facebook เปิดตัว “Groups สำหรับโรงเรียน”

ตั้งแต่ Facebook เปลี่ยนหน้าตา Group เป็นแบบที่เห็นปัจจุบัน นอกจากกรุ๊ปจะแพร่หลายในกลุ่มของคนที่ชื่นชอบอะไรเหมือนๆ กันแล้ว กลุ่มที่ใช้กรุ๊ปหลักๆ ก็น่าจะเป็นกลุ่มโรงเรียน, มหาวิทยาลัย อะไรงี้ ชะรอย Facebook ก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกัน ก็เลยแตกหน่อกรุ๊ปออกมาเป็น Groups for Schools นั่นเอง ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม