Friday, April 20, 2012

ตรวจสอบสภาพอากาศ และติดตามปฏิบัติการฝนหลวงผ่านแอพ “ฝนหลวง”

โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างฝนเทียม เพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำในการเกษตร ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศสท.) และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร(สฝษ.) ได้จัดทำแอพชื่อ ฝนหลวง เพื่อให้ข้อมูลโครงการฝนหลวง และรายงานสภาพอากาศ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำฝนหลวงผ่านแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศสท.) กระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร (สฝษ.) ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น ฝนหลวง บนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน (iOS) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานฝนหลวง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกรณียกิจ ของในหลวง ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ และแอพยังให้ความรู้เรื่องการทำฝนหลวง รายงานสภาพอากาศเป็นรายจังหวัด แจ้งความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม โดยใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เหมาะกับผู้ที่ทำการเกษตรและเตรียมวางแผนการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เปิดหน้าแรกของแอพ จะพบว่าเมนูแรกจะเป็นการรายงานสภาพอากาศ ซึ่งหลายๆคนมักจะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน หรือก่อนทำเกษตรกรรม รวมไปถึงการเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เมนูถัดมาเป็นการให้ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวง การตรวจสอบขั้นตอนของการทำฝนหลวง และเมนูสุดท้ายให้ข้อมูลเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ตำราฝนหลวง และการให้ความรู้เรื่องการทำฝนหลวงที่น่าสนใจสำหรับคนไทยทุกคน ใครสนใจดาวน์โหลดแอพได้จาก AppStore ใช้งานได้บน iPhone, iPod Touch, iPad บน iOS 4.3 ขึ้นไป ข้อมูลแอพพิลเคชั่น ข้อมูลฝนหลวง สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร บทความที่เกี่ยวข้อง: Google Maps เปิดฟีเจอร์ใหม่ รายงานสภาพอากาศได้แล้ว!  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม