Thursday, April 5, 2012

Paul Baran ผู้บุกเบิกอินเตอร์เน็ตยุคแรกๆ เสียชีวิตแล้ว!

คุณ Paul Baran นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯ ผู้ทำงานรุ่นบุกเบิกในการสร้างอินเตอร์เน็ตในยุคแรก ในช่วง 1960 ได้เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2011 ณ ที่บ้านในเมือง Palo Alto รัฐ California ด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งปอด Paul Baran เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 1926  จบการศึุกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัย Drexel จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิศวกรรมจาก UCLA เริ่มทำงานให้กับ RAND Corporation ในปี1959 สำหรับผลงานของท่าน Paul Baran เป็นหนึ่งใน 3 คนทีมผู้คิดค้น packet-switched network ในยุคสมัยสงครามเย็น Paul Baran ซึ่งได้ใช้มาตรฐานแนวความคิดแบบใหม่คิดค้น RAND โดยการแบ่งข้อมูลการสื่อสารออกเป็นก้อนๆ ก่อนจะส่งข้อมูลไปยังปลายทาง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่อาจถูกโจมตีด้วยระเบิดหว่างการส่งข้อมูล ซึ่งภายหลังสิ่งที่ Paul  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม