Tuesday, April 3, 2012

สบท.เผยผลสำรวจคุณภาพการให้บริการมือถือและ Mobile Internet

เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือ ทริดี้ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเผยผลการสำรวจคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์มือถือทางด้านเสียงและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ “ภายใต้โครงการทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงในบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่จากมิติการใช้งานของผู้บริโภค” ทั้งนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการสะท้อนประสบการณ์จากผู้ใช้มือถือ ด้วยการทดสอบคุณภาพบริการโทรศัพท์มือถือ ทั้งในแง่การติดต่อไปยังโทรศัพท์มือถือภายในเครือข่าย และนอกเครือข่าย  ความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในจอผู้รับสาย โดยเป็นการทดสอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยได้ทดสอบกับเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยทั้ง 4 ค่าย คือ AIS , dtac , truemove และ HUTCH ตั้งแต่ ธ.ค.2553-เม.ย.2554 จากการทำสอบ 20 วัน และใช้การทดสอบทุกค่ายรวม 31,500 ครั้ง โดยใช้เวลาทดสอบ 2 ช่วง ได้แก่ 08.00 -11.00 น. และ 16.00 – 21.00 น. ผลการสำรวจคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ จากการทดสอบ 20  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม