Friday, April 13, 2012

Joomla 1.6.0 เปิดให้ Download แล้ว!!

สำหรับคนชอบทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย ระบบ CMS ( Content Management method ) ส่วนใหญ่จะรู้จักตัว CMS อย่าง Joomla ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างเว็บไซต์ทั้งเว็บส่วนตัวและเว็บระดับองค์กร ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดคือ Joomla เวอร์ชั่นใหม่ก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเปิดให้ download ใช้งานกันแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ความสามารถของJoomla 1.6: ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานใหม่ ผู้ดูแลสามารถตั้งสิทธิได้เองว่าจะให้ใคร กลุ่มไหนเข้า เห็น หรืออ่านเนื้อหาได้ ระบบจัดการโครงสร้างเนื้อหาใหม่ ระบบโครงสร้างเนื้อหาซึ่งสามารถสร้างหมวดหมู่ได้ไม่จำกัดชั้น อัพเดตส่วนเสริมต่างๆในคลิกเดียว เปิดให้ผู้ดูแลเว็บสามารถอัปเดต ติดตั้ง ส่วนเสริมต่างๆ ได้ในคลิกเดียว ใช้มาตรฐาน XHTML  จูมล่าใช้มาตรฐาน XHTML ในการวาดโครงร่างเว็บ รองรับเว็บไซต์หลายภาษา และในส่วนของภาษาไทยจะเพิ่มความสามารถแสดงวันที่ เป็นภาษาไทย และ พ.ศ. ลงไปด้วย ด้วย Joomla 1.6  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม