Sunday, April 8, 2012

คนไทย ค้นหาอะไรกัน ? ในเว็บ Google ตลอดปี 2553

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา Google เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Insight and Innovation Executive Forum ที่กรุงเทพ โดยได้รับการสนับสนุนจาก AKI และ NECTEC  โดยมีผู้บริหารและผู้นำวิสัยทัศน์ในเมืองไทยกว่า 150 ท่าน ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เพื่อรับทราบกระแสสังคม และเสียงสะท้อนความสนใจของคนไทย ในปัจจุบัน กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อเนื่องในช่วงปี 2554 นี้ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ,  ดร.คุุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานในพิธี , Mr Julian Persaud กรรมการผู้จัดการ Google เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทาง Google ได้ประกาศผลรวบรวมคำค้นหาตลอด  ปี 2553 ในประเทศไทย ที่จะบ่งบอกถึงเหตุการณ์สำคัญ เทรนที่มาแรงที่สุดในรอบปี  ในตลอดปี 2553 ที่ผ่านมา มีดังนี้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม