Saturday, April 14, 2012

ทำลิงก์ไปยังคอมเมนต์ใน Facebook ได้แล้ว

ไม่รู้ว่าฟีเจอร์นี้มีนานยังเพราะเพิ่งสังเกตเห็น ก็คือก่อนหน้าเนี้ยเราจะสามารถทำลิงก์ไปยังโพสต์ต่างๆ ของ Facebook ได้ใช่ม้า (ยกตัวอย่างแบบนี้ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297410103654629set=a.118162024912772.16820.103365166392458type=1) แต่ตอนนี้สามารถ ทำลิงก์ไปยังคอมเมนต์ในโพสต์ ของ Facebook ได้ด้วยละฮับ ลิงก์ของคอมเมนต์ที่ชี้ในภาพก็จะเป็นลิงก์แบบนี้ฮับ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297410103654629set=a.118162024912772.16820.103365166392458type=1comment_id=688715 ข้อดีของการทำลิงก์ไปยังคอมเมนต์ได้ตรงๆ ก็คือ ในโพสต์ที่มีคอมเมนต์เยอะๆ เราก็จะไม่ต้องเสียเวลาหาจ้ะ ชะลาล่า  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม