Saturday, March 17, 2012

ไม่ต้องมี Facebook Account ก็สร้างแฟนเพจ (Pages) ได้นะ!

ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง “Facebook Account” กับ “Facebook Pages” ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แล้วนะคะ จะเห็นได้จากบล็อกที่เคยเขียนๆ มา ไม่ว่าจะเป็น การแปลงร่างเป็น Facebook Pages ก็ดี จะแปลง Facebook Account เป็น ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม