Sunday, March 18, 2012

[Dev] วิธีแก้ไขไม่ให้ Application Refresh ตัวเองตลอดเวลา

วันสองวันมานี่ไม่รู้ว่า Facebook ได้แก้ไขอะไรไปหรือเปล่า เพราะ Application บางตัว (ที่มีมานานแล้วพอสมควร) เช่น เซียมซีเพนกวิน จะเกิดอาการ Refresh ตัวเองตลอดเวลาจนทำให้เข้าใช้ Application นั้นไม่ได้ สำหรับ Application ไหนที่โดนอาการแบบนี้เหมือนกัน ให้ลองเข้าไป Edit ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม