Friday, March 30, 2012

ปล่อยเด็กเล่น Facebook นานไป อาจนำไปสู่ความผิดปกติทางจิตใจ?

มีรายงานจากสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา (American Psychological Assasociation) ได้นำเสนองานวิจัยโดยสำรวจพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เล่นอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ การเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ facebook  พบว่า วัยรุ่นเล่น facebook มีทั้งข้อดีและข้อเสีย   แต่ถ้าหากปล่อยเล่น facebook มากเกินไปอาจส่งผลกระทบทางจิตใจหลายอย่างดังนี้ -          เกิดอาการติด  หลงตัวเอง มีอารมณ์ก้าวร้าว -          ไม่มีสมาธิในการเรียน ขาดเรียนเพิ่มขึ้น ผลการเรียนแย่ลง -          วิตกกังวล ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า -          เสพติดอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน เช่นติดแชต ติดเกม เป็นต้น -          ทำให้มีปัญหานอนดึกมากขึ้น พักผ่อนไม่เพียงพอ แต่จากงานวิจัยนี้ก็ยังมีข้อดีเกี่ยวกับการใช้ facebook ด้วย คือการดูแลเอาใจใส่เพื่อน เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ว่าเราจะอยู่ในที่ต่างกันไกลแค่ไหน ก็ยังสามารถติดต่อกันได้และเป็นการเรียนรู้การเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมดีๆของชาว facebook บนโลกความเป็นจริงที่รวบรวมสมาชิกทำเพื่อสังคมเป็นจำนวนมากได้ ซึ่งมีจำนวนกลุ่มมากมาย ผู้ใหญ่ควรดูแลแนะนำเรื่องเนื้อหาที่เหมาะสมบนโลกอินเตอร์เน็ตให้กับลูกๆ ให้รู้เนื้อหาไหนดีไม่ดี ควรและไม่ควรทำและต้องเรียนรู้ปรับเข้าหากิจกรรมทางสังคมออนไลน์กับลูกๆ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมและชี้นำคอยตัดเตือนลูกๆด้วยไม่ให้ลูกหลงผิดจากโลกออนไลน์ ส่วนเด็กๆวัยรุ่น ก็ควรแบ่งเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต สลับกับพบกับเพื่อนบนโลกแห่งความเป็นจริง รวมทั้งแบ่งเวลาให้กับการอ่านหนังสือการทบทวนเนื้อหาตำราด้วย ทั้งในหนังสือและเนื้อหาบนโลกอินเตอร์เน็ต วิธีนี้จะช่วยให้ผลการศึกษาที่ดีต่อลูกได้ด้วย ข้อมูลจาก Mashable บทความที่เกี่ยวข้อง: Google เปิดให้เด็กวัยรุ่น สามารถสมัครเปิดใช้งาน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม