Wednesday, March 28, 2012

เมื่อวาฬ 50 ล้านตัวอยากออกทะเล! “รู้สู้ Flood” วีดีโอให้ความรู้เรื่องน้ำท่วมที่กำลังมาแรง

ด้วยกระแสวีดีโอแนว InfoGraphic กำลังมาแรงมากในยุคแห่ง  Social Network ที่ให้ข้อมูลสถิติ หรือคำอธิบายต่างๆจากตัวอักษรมาเป็นรูปภาพแสดงสิ่งต่างๆที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ แล้วแบ่งปันต่อไปยังเพื่อนๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยเฉพาะข้อมูลที่กำลังเป็นที่ติดตามากมาแรงสุดๆตอนนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมนี่เอง และคลิปที่ได้รับความสนใจมากในตอนนี้และดูเข้าใจง่าย คือวีดีโอ จาก  “รู้สู้! flood  ที่เผยแพร่ผ่านทาง youtube และ facebook โดยการนำเสนอในรูปแบบ InfoGraphic ในแบบฉบับการ์ตูน โดยเนื้อหาวีดีโอนี้ก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมโดยเฉพาะ  วีดีโอนี้มาจากกลุ่มอาสาสมัครที่ชอบทำสื่อวีดีโอ Infographic เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อให้ประชาชนผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบและผู้ประสบภัยน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างมีสติและเข้าใจ  ซึ่งวีดีโอนี้ได้รับการตอบรับจากชาวออนไลน์เป็นอย่างดีมากๆ จนนำเสนอปรากฏบนสื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ต่างๆหลายแห่ง มีคนชมเข้าคลิกชมวีดีโอคลิปนี้หลายแสนครั้ง และตอนนี้วีดีโอ “รู้สู้ Flood” ก็ได้นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการรับมือน้ำท่วม  ถึง 3 ตอนแล้ว ตอนที่ 1 รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น เป็นคลิปแรกที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม โดยได้อธิบายว่าสาเหตุจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนี้เกิดจากอะไร โดยผู้ทำวีดีโอนี้ ได้เปรียบเทียบน้ำท่วม 10,000 ล้าน ลบ.ม. มาเป็นปลาวาฬ  50 ล้านตัว มาว่ายป่วนเมืองสร้างความเดือดร้อน ภารกิจสำคัญในสถานการณ์เช่นนี้คือต้องพาปลาวาฬทั้งหมด 50  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม