Tuesday, March 27, 2012

บก. ปอศ. แถลงผลตรวจจับซอฟต์แวร์เถื่อนปี2554 พร้อมผลักดันไทยรณรงค์ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) ประกาศความพร้อมในการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในปีนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำของภูมิภาคในด้านการลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เผยปี 2554 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น แม้จะมีการเว้นช่วงในภาวะน้ำท่วม ในปีที่ผ่านมา บก. ปอศ. ได้ดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนเครื่องพีซีทั้งหมด 184 แห่ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 538.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14  เมื่อเทียบกับปี 2553  หากดูจากกราฟสถิติการตรวจจับละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2551-2554 จะเห็นได้ว่า มูลค่าความเสียหายในปีที่แล้วยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยแต่ละแห่งมีมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมอย่างน้อย 100 ล้านบาท และมีองค์กรธุรกิจ 15 แห่งจากทั้งหมด มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1,000 ล้านบาท มีองค์กรธุรกิจสัญชาติอเมริกันสองแห่งที่ถูกตรวจค้น และพบว่ามีมูลค่าการละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ถึง 1.61 ล้านบาท สำหรับสถิติการตรวจค้นองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เมื่อปีที่ผ่านมา จะตรวจค้นที่กิจการด้านการผลิตสินค้า และกิจการด้านก่อสร้างและออกแบบ  โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เพื่อหวังกำไรสูง ต้นทุนต่ำ ที่มา: BSA-International Data Corporation (IDC) 2010 Global Software  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม