Wednesday, March 28, 2012

แอพมือถือสมาร์ทโฟนทั่วโลกจะทะลุ 1 ล้านแอพแล้ว! + สัดส่วนแต่ละแพลตฟอร์ม

มีข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ Mobilewalla ซึ่งเป็นเว็บวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือทุกแพลตฟอร์ม ว่าเมื่อนำจำนวนแอพพลิเคชั่นจากทุกระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือนี้ มารวมกัน  ได้จำนวนแอพทั้งหมด 987,863 แอพพลิเคชั่น ซึ่งใกล้แตะทะลุ 1 ล้านแอพแล้ว โดยมีแอพใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,000 แอพต่อวัน โดยสัดส่วนเกี่ยวกับจำนวนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือในโลกนี้ ปรากฏว่า แอพบน App Store จาก Apple มีมากสุดเป็นอันดับ 1 มีจำนวนถึง  590,138 แอพ หรือคิดเป็นร้อยละ 59.95     อันดับ 2 เป็นของ Android อยู่ที่  320,315 แอพ  คิดเป็นร้อยละ 32.54 percent    อันดับ 3  BlackBerry อยู่ที่  43,544 แอพ คิดเป็นร้อยละ  4.42 และอันดับ  4  คือ WindowsPhone อยู่ที่ 35,479  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม