Friday, March 30, 2012

รู้ทันภัย เมื่อมัลแวร์กระจายผ่าน “เมาส์” ได้

ตามปกติในกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Notebook โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานต่างๆที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ มักจะพก  FlashDrive พกติดตัวไปด้วยในการ save งานและส่งงานไปอีกเครื่อง อาจจะมีมัลแวร์ติดกับ FlashDrive อยู่ด้วย แต่ป้องกันง่ายๆด้วย Antivirus และปิด Autorun ไว้ แต่ ล่าสุดมีรายงานทดลองจากบริษัทหนึ่งที่วิจัยเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ว่า ไวรัสสามารถกระจายผ่านเมาส์ (Mouse) ได้ Netragard บริษัทหนึ่งที่วิจัยด้านความปลอดภัย ได้นำอุปกรณ์ที่หลายท่านไม่คิดว่าจะสามารถติดไวรัสได้เลย อย่าง “เมาส์” ที่ปกติมีไว้สำหรับเลื่อนลูกศรบนหน้าจอ  แต่ตัวอย่างนี้นำเม้าส์  Logitechมาใช้ ซึ่งภายในตัวนี้มีอุปกรณ์แอบติดตั้งภายในเม้าส์มากมาย พร้อมที่จะปล่อยมัลแวร์เข้าเครื่องได้ทุกเมื่อ เช่น MicroControler , MicroUSB HUB  , สายเคเบิ้ลMiniUSB และ FlashDrive ขนาดเล็กที่พอจะแอบใส่เข้าไปใน “Mouse”  ตัวนี้พิเศษตรง ทันทีที่เชื่อม ต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน usb ก็สามารถปล่อยมัลแวร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ง่าย  และสามารถแพร่กระจายผ่านเครือข่าย Network ต่างๆได้ด้วย ถ้าเอา FlashDrive ขนาดจิ๋วที่แอบติดตั้งบน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม