Saturday, March 17, 2012

Facebook Marketing คืออะไรนะ?

จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมา นอกจาก Facebook จะเร่งพัฒนาระบบในส่วนของ platform และ mobile แล้ว ยังมุ่งเน้นสร้างระบบและคอมมูนิตี้ของการทำการตลาดบน Facebook (Facebook Marketing) เป็นการใหญ่ ก่อนอื่นก็ขอเกริ่นถึง Facebook Marketing กันเสียหน่อย (ตามความเข้าใจส่วนตัวน่ะนะคะ ^^’) ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม