Friday, March 16, 2012

Lady Gaga เป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์คนแรกที่มี Followers เกิน 10 ล้าน

ทวิตเตอร์ก็มีอายุอานาม 5 ปีกว่าแล้ว สำหรับในขวบปีนี้ก็ต้องจารึกประวัติศาสตร์ให้กับ Twitter อีกขั้น เมื่อมี User ที่มี Follower เกิน 10 ล้านเป็นรายแรก ซึ่งคนๆ นั้นก็คือเจ๊ Lady Gaga ของเรานั่นเอง :D ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม