Thursday, March 22, 2012

[ISA2011] Facebook “ในส่วนของ platform จะเน้นเรื่อง mobile expansion เป็นหลักในปีนี้”

ข่าวนี้ก็มาจากงาน Inside Social App 2011 เช่นกันค่ะ โดยหัวหน้าฝ่าย Technology ของ Facebook ออกมาประกาศว่าในส่วนของ platform จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความสามารถของ mobile platform มากเป็นพิเศษค่ะ :D ถ้าตามอ่านข่าวเรื่อยๆ ก็จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมา ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม