Sunday, March 25, 2012

[Infographic] Facebook vs Google

อินโฟกราฟิกจาก Allfacebook เจ้าเก่า คราวนี้พูดถึงเรื่อง 2 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือ Google และ Facebook นั่นเอง ที่น่าสนใจก็คือ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา Facebook มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก จากกราฟด้านล่างจะเห็นว่า ในอมริกานั้น Facebook ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม