Sunday, March 25, 2012

วิเคราะห์ Group แบบใหม่ + วิธีป้องกัน Spam Group

จาก Group แบบใหม่ คุยกับกลุ่มเพื่อนได้ง่ายกว่าเดิม เมื่อวาน เมื่อได้ลองใช้ฟังก์ชั่นการใช้งาน (แบบคร่าวๆ) รวมไปถึงรับฟังเสียงชม (ปนด่า) ของผู้คนรอบข้าง ก็พอจะเอามาสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ ข้อดี แนวคิดหลักของการสร้าง Group ได้เปลี่ยนไป จากเดิมเป็นการสร้าง Group ที่รวมคนที่มีความชอบเหมือนกัน, ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม