Friday, March 23, 2012

[Facebook] แผนที่แสดงการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ต่อผู้ใช้

ทาง Facebook Engineering ได้พล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อสื่อสารกันไปมา ระหว่างผู้ใช้ต่อผู้ใช้ Facebook ด้วยกัน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบทางเดียวหรือสองทาง แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อไปมาซับซ้อนนุงนังไปหมด :P ออกมาเป็นแผนที่ได้ดังภาพ ที่เห็นในภาพนี่คือกราฟนะคะ แต่ข้อมูลที่นำมาคำนวณให้ออกมาเป็นกราฟก็ไม่ได้มาจาก user ทั้งหมด แต่เป็นการสุ่มจำนวนแล้วมาคำนวณการประมาณค่าเชิงสถิติ ถ้าสนใจก็ไปอ่านกระบวนการได้กราฟนี้ในที่มาเอาละกันเนอะ ส่วนตัวคิดว่าโมเดลนี้น่าสนใจดีและมันทำให้มองคำว่า ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม