Thursday, March 22, 2012

Facebook จะปรับให้ทุกคนใช้ Facebook New Profile ตั้งแต่วันนี้

จากที่ Facebook เคยประกาศปรับปรุงหน้า Profile เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยที่ผู้ใช้สามารถ update เป็น New Profile เลย หรือยังใช้แบบเดิมไปก่อนก็ได้ แต่ตอนนี้ Facebook ได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะปรับให้หน้า Profile ของผู้ใช้ทุกคนเป็นแบบใหม่ทันที มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ใครยังไม่เคยใช้ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม