Thursday, March 22, 2012

Facebook มีผู้ร่วมทุนมูลค่า 1,500 ล้าน ทำให้มีมูลค่าหุ้น 50,000 ล้านเหรียญ

Facebook ได้ออกมาประกาศผ่าน Press Release ว่าล่าสุดได้มีผู้ร่วมลงทุนจาก Goldman Sachs, Digital Sky Technologies (DST) และผู้ร่วมลงทุนรายย่อยเข้าร่วมลงทุนกับ Facebook มูลค่า 1,500 ล้านเหรียญ ทำให้มูลค่าหุ้นของ Facebook ในตอนนี้ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม