Saturday, March 3, 2012

f8 | Facebook Profile แบบใหม่ ในชื่อ “Timeline”

ตั้งแต่มี Facebook มา หน้า Profile ของเราก็เป็นที่ๆ เอาไว้โพสต์นู่นนั่นนี่เต็มไปหมด แต่มันน่าเสียดายที่บางข้อความที่สำคัญ บางรูปที่เป็นรูปบันทึกความทรงจำ มันเลือนหายไปกับทะเลข้อความ (แถมยังขุดมาดูยากอีก) และนี่คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่า Timeline แหละ Cover สิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือรูปใหญ่ยักษ์ที่อยู่บนขวา เป็นเหมือนรูป Cover ของเรา ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม