Thursday, February 16, 2012

[Facebook] ซ่อน Ticker ได้แล้ว, ปรับการแสดงผลรูปใหม่ (อีกแล้ว), ยื่นเอกสารเตรียมเข้าตลาดหุ้นแล้ว

จริงๆ ข่าวมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่ แต่รวบมาไว้ที่เดียวเลยละกันฮับ ซ่อน Ticker ได้แล้ว สงสัยทนเสียงก่นด่าไม่ไหว Facebook ก็เลยทำปุ่มเล็กๆ ขึ้นมาปุ่มนึงให้ซ่อน Ticker ได้ ดูที่มุมขวาบนของกล่อง Ticker โลด ถ้า Hide Ticker แล้ว ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม