Tuesday, February 28, 2012

[Infographic] รวมบรรดาผลิตภัณฑ์แป้กๆ ของ Facebook

ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงฉันใด Facebook ก็ฉันนั้น เอาเข้าจริงถึงตอนนี้ Facebook จะเป็น Social Network ดาวรุ่งพุ่งฉิวอันดับหนึ่งของโลกก็ตามที แต่ที่ผ่านๆ มานั้น Facebook ก็คลอดผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแป้กๆ ไปหลายตัวเหมือนกันนะ (เคยเขียนถึง 2 เรื่องคือ places กับ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม