Tuesday, February 28, 2012

[Infographic] พฤติกรรมการ share นั้น ท่านได้แต่ใดมา

เนื่องด้วย AddThis ครบรอบ 5 ปี ทาง AddThis เลยทำ Infographic จากข้อมูลที่ทาง AddThis รวบรวมไว้ เกี่ยวกับลักษณะนิสัยการแชร์ของคน อย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดที่คนเราชอบแชร์กัน หรือคนเข้าดูเยอะที่สุดหลังจากแชร์ข้อมูลไปนานเท่าไหร่ เป็นต้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม