Tuesday, February 28, 2012

Google Crisis Response เปิดแผนที่เช็กสถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554

Google Crisis Response ร่วมมือกับ Thaiflood ทำแผนที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประเทศไทยฮับ โดยในแผนที่ก็จะมีข้อมูลทั้ง พื้นที่ประสบภัย ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน, จุดร้องขอความช่วยเหลือ, รวมข้อมูล ศูนย์อพยพ และ ศูนย์พักพิง สำหรับผู้ประสบอุทกภัย, แผนที่น้ำท่วมทางหลวง โดย กรมทางหลวง และ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม