Tuesday, February 21, 2012

Facebook เปิดเผยอันดับ content ที่มีคน share มากที่สุด ประจำปี 2011

Facebook เปิดเผยอันดับของ content ที่มีคนกด share มากที่สุดประจำปีนี้ฮับ (ไหงไม่รอผลแชร์ของเดือนธันวาคมด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ) แคปเจอร์หน้า content 20 อันดับแรกมาให้ดูนะฮะ ส่วนลิงก์ content 40 อันดับ ดูได้หลัง slide จ้ะ คลิก ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม