Tuesday, February 21, 2012

Google+ Guide | สอนใช้ Pages เพื่อสร้าง Community

มีระบบ Google+ Pages ขึ้นมาได้ไม่ถึงเดือน ไม่รู้จะกลัวผู้ใช้งง ใช้งานเพจไม่ถูกหรือไงก็ไม่ทราบได้ เพราะว่า Google ก็ได้ทำหน้า Google+ Guide เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ Google+ Pages เพื่อสร้าง Community ขึ้นมาให้อ่านกันฮับ ทั้งนี้ Google ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม