Thursday, February 16, 2012

Facebook ทดสอบหน้า Groups แบบใหม่ ใส่ Cover ได้ด้วย

ดูท่าช่วงนี้ Facebook น่าจะซุ่มอัปเดตอะไรขนานใหญ่อีกแล้วล่ะฮับ เพราะเริ่มมีหลุดหน้าตาเว็บในส่วนต่างๆ ออกมาให้เห็นกันเนืองๆ ล่าสุดที่เจอก็คือเปลี่ยนหน้า Group ใหม่จ้ะ ถ้าเข้าหน้า Group จะเห็น Cover แสดงถึงสมาชิกในกรุ๊ปแบบนี้ และมีแท็บแสดงจำนวนสมาชิก, Events, Photos และ Docs ที่ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม