Saturday, February 18, 2012

[Instagram] เทคนิคการใส่หลายๆ ภาพลงในรูปเดียวด้วยการแบ่งเป็นช่องๆ

หลายๆ คนที่เล่น Instagram อยู่ อาจจะเคยเห็นภาพที่รวมหลายๆ ภาพลงในรูปเดียวด้วยการแบ่งเป็นช่องเฟรมแบบนี้ ซึ่งฟีเจอร์การแบ่งภาพเป็นช่องๆ นี้ไม่ได้มีใน Instagram แต่เราสามารถทำภาพแบบนี้ได้ผ่าน Application ดังต่อไปนี้ฮับ PicFrame ($0.99), Diptic ($0.99) และ PhotoShake! ($1.99) ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม