Thursday, July 19, 2012

Bill Gates บอก แค่แจก Tablet ไม่ช่วยให้การศึกษาดีขึ้น ต้องมีความพร้อมทั้งหลักสูตรและตัวครู

ที่ผ่านมาในต่างประเทศหลายสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดัง ก็เริ่มใช้แท็บเล็ตอย่าง iPad2 มาใช้ในการศึกษา แต่ Bill Gates ( บิล เกตส์ ) ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft  ได้ให้สัมภาษณ์ กับ เว็บไซต์ The Chronicle of Higher Education ในประเด็นการแจกแท็บเล็ตมาใช้ในการสอนว่า มันเป็นเรื่องที่แย่ และแท็บเล็ตมันไม่ได้ช่วยให้การศึกษาดีขึ้นเลย หากเพียงแค่แจกเฉยๆ “หากเป็นแท็บเล็ตไว้แจกตัวเครื่องให้นักเรียนอย่างเดียว นับว่าเป็นเรื่องที่แย่มาก มันไม่ได้ช่วยให้การศึกษาดีขึ้นเลย มันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตรและตัวบุคลากรครูผู้สอนไปพร้อมๆกัน  ยิ่งอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตนี้ไม่มีคีย์บอร์ดก็ไม่เหมาะสำหรับการศึกษา เพราะแท็บเล็ตไม่ใช่แค่มีไว้อ่านเหมือนหนังสือ แต่มันเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้การโต้ตอบ เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งแนะนำให้ใช้พีซีราคาถูก เป็นคำตอบที่ดีและเหมาะสมกว่า ถ้าเราสามารถปรับปรุงด้านหลักสูตรให้ดีขึ้น มีความพร้อม และสร้างระบบและมีนโยบายเพื่อการเข้าถึงหลักสูตรเหล่านั้น ตัวอุปกรณ์นั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์ให้ยืมจากห้องสมุดก็สามารถใช้งานได้ “  ข้อมูลจาก  The Chronicle of Higher Education   , The Verge  , Blognone � บทความที่เกี่ยวข้อง: Google Apps For Education เครื่องมือใหม่ในการศีกษาไทย SIPA [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม