Thursday, May 24, 2012

[Infographic] พฤติกรรมการเสพข่าวสารผ่าน Social Media

มีผลการสำรวจของชาวอเมริกันมาฝากฮับ ว่าด้วยพฤติกรรมของการเสพข่าวใหม่ๆ จากที่ใดจ้ะ มากกว่า 50% เสพข่าวจาก Social Media ผ่านช่องทาง Official ของสำนักข่าวทั้งหลาย 46% ได้รับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในปี 2012 สื่อออนไลน์จะเริ่มมีรายได้มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ในวิธีการรับข่าวสารผ่านสื่อ ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม