Wednesday, May 9, 2012

การรักษาโรคทางไกลด้วย Google Hangout

เมื่อนึกถึงคำว่าเทคโนโลยี หลายๆท่านก็จะนึกถึงสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก หรือสิ่งที่ช่วยเพิ่มความบันเทิง แต่จริงๆแล้ว เทคโนโลยีที่มีอยู่รอบๆตัว ถ้านำไปประยุกต์ใช้เช่นสนับสนุนการศึกษาทางไกล การเข้าถึงข้อมูลการเกษตร รวมถึงบริการสาธารณสุขในพื้นที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญก็จะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอด และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ไม่น้อยเลยนะคะ……บทความนี้ ไอที24ชั่วโมง จึงขอยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีใกล้ๆตัวที่มีอยู่แล้ว พบเห็นอยู่รอบๆตัวมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต….เช่นนำมาช่วยในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคและบริการสาธารณสุขที่ดีแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะ Telemedicine (การรักษาโรคทางไกล) Telemedicine หรือการรักษาโรคแบบทางไกล คือการนำเทคโนโลยีด้านไอที และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์, คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ , wi-fi, เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ , 3G , 4G, ดาวเทียม เป็นต้น)  มาช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาโรค และดูแลผู้ป่วย โดยมักจะมุ่งไปเพื่อการนำบริการด้านสาธารณสุขให้เข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลและขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและบริการด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งการทำ Telemedicine  นี้ เป็นได้ตั้งแต่ง่ายๆเพียงแค่การทำตารางนัดหมายแบบออนไลน์ ไปจนถึงการผ่านตัดทางไกล ( remote surgery) เลยก็ได้ การทำ remote monitoring ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Telemedicine ช่วยให้การ monitor หรือการตรวจสังเกตุติดตามอาการคนไข้หรือคนแก่ ทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลา เช่นติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถส่งภาพมายังโทรศัพท์มือถือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้คอยติดตามดูอาการของคนไข้หรือคนชราที่อยู่บ้านคนเดียวได้ตลอดเวลา แม้ลูกหลานจะอยู่นอกบ้าน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม