Saturday, May 26, 2012

สะกดรอยตามผ่านภาพถ่าย ด้วยเทคโนโลยี Geotagging

ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มีคุณสมบัติรองรับการระบุตำแหน่งพิกัดที่เราอยู่ ซึ่งใช้การอ้างอิงละติจูด ลองติจูดจาก GPS (Global Positioning System) ซึ่งเชื่อมโยงกับดาวเทียมเพื่อระบุตำแหน่งพิกัด โดยใช้สัญญาณการรับส่งข้อมูลจากมือถือที่รองรับ GPS และ AGPS เพื่อระบุตำแหน่งและมีการฝังแท็กของตำแหน่งพิกัดลงไปบนภาพถ่าย ข้อดีคือ เรารู้ว่าไปเที่ยวที่ไหน ไปทานข้าวที่ไหน แต่ถ้าใครมีอะไรที่ต้องปิดบัง ถึงคราวซวยแน่ๆ อย่างเช่นการแอบหนีแฟนไปเที่ยว การโกหกแฟนว่าไปต่างจัวหวัด ระวังเทคโนโลยี Geotagging จะจับโกหกติดตามเพื่อสะกดรอยเราผ่านภาพถ่ายที่ติด Geotagging แบบนี้งานงอกแน่ๆ โดนจับโกหกได้ ก็เพราะภาพถ่ายมันฟ้อง แต่ไม่ต้องเป็นกังวล หากเรามีใจบริสุทธิ์ ไม่ได้โกหก ไม่ได้ปิดบังอะไร Geotagging ก็ไม่ทำร้ายเราแน่นอน เพราะปกติแล้ว คุณสมบัตินี้ จะถูกปิดไว้ จะใช้งานก็ต่อเมื่อ เราเปิดคุณสมบัตินี้เท่านั้น จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีไว้จับกิ๊กหรือดักชู้อะไรหรอก แต่จริงๆแล้ว Geotagging เอาไว้ใช้ในการระบุตำแหน่ง เวลาเราไปท่องเที่ยว และหากเราถ่ายรูปมาเยอะๆ เราก็จะค้นหาได้ เพราะเวลาไปเราไปต่างประเทศ บางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่า บริเวณนั้นมันคือส่วนไหนของเมือง แถมภาพถ่ายเป็นร้อยเป็นพันรูป แยกด้วย Geotagging ก็จะค้นหาง่ายขึ้น โดยสามารถค้นจาก [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม