Thursday, May 17, 2012

กรุงเทพเป็นเมืองที่มีผู้ใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 1 ของโลก

ถ้าจะว่ากันด้วยสถิติของผู้ใช้ Facebook เรียงตามประเทศแล้ว อเมริกาเป็นประเทศอันดับแรก ที่มีผู้เล่น Facebook ราวๆ 157 ล้านคน ตามมาด้วยบราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย และเม็กซิโก ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 16 มีผู้ใช้ Facebook 14 ล้านคน ...  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม