Friday, May 11, 2012

โรงเรียนในจีนฉีดสารขยันให้เด็กเพิ่มความขยัน! วิพากษ์หนักในโลกออนไลน์

รูปและวีดีโอ เกี่ยวนักเรียนในโรงเรียนมัธยมเซียวกาน ในมณฑลหูเป่ย์  ประเทศจีน กำลังรับกรดอะมิโนเข้าสู่กระแสเลือด ปรากฎในเว็บไซต์ Social Network ชื่อว่า Weibo ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Micro Bloging ของจีน สไตล์คล้าย twitter   จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ผู้อำนวยการของโรงเรียน กล่าวแบบเชื่อว่า กรดอะมิโนจะช่วยกระตุ้นเพิ่มความขยันให้นักเรียนในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยจ่ายเพียง 50 บาท ต่อกรดอะมิโน 1 ขวด ส่วนที่เหลือทางโรงเรียนออกค่าใช้จ่ายให้ และรับที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน แต่นักเรียนส่วนใหญ่ เลือกที่จะนำกรดอะมิโนเข้าไปในห้องเรียนด้วย ตัวนักเรียนก็ตั้งใจที่จะรับกรดอะมิโน เพราะ มีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีพลังในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งแข่งขันสูง ทำให้ตัวนักเรียนเองมีความเครียด กดดัน นอนดึก ตื่นเช้า กรดอะมิโนคืออะไร ? กรดอะมิโน เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของโปรตีน ซึ่งโปรตีนในร่างกายประกอบด้วย กรดอะมิโนประมาณ 20 ชนิด และกรดอะมิโนเหล่านี้ต่อเชื่อมกันเป็นโมเลกุลของโปรตีนแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย ได้แก่ กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ หรือสังเคราะห์ได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นมีอยู่ 8 ตัว กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกาย [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม