Wednesday, May 9, 2012

ผลสำรวจเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคนทำอาชีพไอทีในประเทศไทย

สำนักข่าว ZDWorld wide web Asia สำนักข่าวไอทีประจำภูมิภาค ASIA  ได้ทำผลสำรวจเงินเดือนของคนทำอาชีพเกี่ยวกับไอที ในประเทศไทยปี 2012 โดยได้รับผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 945 ราย ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไอที และ จาก 7 ประเทศที่ตอบรับการสำรวจในครั้งนี้ทั้ง จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และ ไทย โดยประเทศไทยได้มีผู้ตอบทั้งหมด 36 ราย ในจำนวนนี้ มี 12 ราย ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี อีก 10 รายต่อมา มีประสบการณ์ทำงานอุตสาหกรรมไอทีระหว่าง 5 – 10 ปี และ 10 ราย ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรมไอทีมากกว่า 10 ปี รายได้ต่อปีเฉลี่ยตามทักษะและประสบการณ์ด้านไอที  (หน่วยเป็นเงินบาท) รายได้ต่อปีโดยเฉลี่ย โดยแบ่งเป็นตำแหน่งการทำงานและประสบการณ์  (หน่วยเป็นเงินบาท) รายได้ต่อปีเฉลี่ยของ 10 ทักษะด้านไอทียอดนิยม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม