Wednesday, April 11, 2012

สถิติ Speedtest ปี53 พบคนไทยได้ความเร็วเน็ตเพียง 71%

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้จัดแถลงข่าว “สรุปผลสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต” ( SpeedTest ) ระหว่าง เดือนมกราคม2553 – ธันวาคม 2553 โดยได้เก็บข้อมูลสถิติจาก ผู้ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ www.speedtest.or.th ซึ่งมีจำนวนการเข้าทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมากถึง 5,286,196 ครั้ง  หรือเฉลี่ย 14,483 ครั้ง/วัน จำนวนครั้งการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมาก 3 อันดับแรก  ได้แก่ TOT (1,400,655 ครั้ง หรือ 26.50%) TRUE (1,372,101 ครั้ง หรือ 25.96%) และ 3BB (691,764 ครั้ง หรือ 13.09%) จังหวัดที่มีผู้เข้าทดสอบ SpeedTest มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ และ นนทบุรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม