Thursday, April 5, 2012

ภัยน่ากลัวของ Social Network สิ่งที่ควรระวังมีอะไรบ้าง?

เทคโนโลยีถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกกับชีวิตของคนเรา ช่วยให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ในอีกมุมหนึ่ง เราซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากมันกลับรู้ไม่เท่าทันถึงภัยที่มาพร้อมการละเลยเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่มาจากการใช้งาน Social Network อย่างไม่ระมัดระวังตัว ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อคนแปลกหน้าที่มากเกินไป ตลอดจน การแชร์ ที่มากเกินความพอดี จนลืมนึกไปว่า เราอาจจะกำลังแชร์ความเป็นส่วนตัว ให้กับคนที่เราไม่รู้จักในโลกออนไลน์          บทความต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตุและให้ข้อเตือนใจของผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยการสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน Social Network ของผู้คนในสังคมไทยในปัจจุบัน ภัยน่ากลัวของ Social Network สิ่งที่เราควรระวังมีอะไรบ้าง? (บทความนี้คัดลอกมาจาก facebook.com/MktHub โดย @worawisut) ผมเขียน entry นี้มาเพื่อตั้งใจจะเตือนและสร้างความตระหนักต่อภัยบน Social Network อันเนื่องมาจากการขาดความระมัดระวังในเรื่องของความเป็นส่วนตัว ผมคิดว่า เราต้องเริ่มต้นให้ความสำคัญกับเรื่อง Privacy บน Facebook อย่างจริงจังมากขึ้น เพราะ Friends ของเราใน Facebook อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนดีก็ได้ มีน้อยคนนะครับ ที่รู้จัก Friends ทั้งหมดของตัวเองใน Facebook  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม