Thursday, April 12, 2012

รู้จัก Malware (มัลแวร์) ภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์

malware (มัลแวร์) ย่อมาจาก Malicious Software เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา  โดยทั่วไปคำว่า malware จะเป็นคำเรียกรวมๆ ของไวรัส โทรจัน หนอนอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นได้มีโปรแกรมประเภทไม่หวังดี เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสาร และโปรแกรมต่างๆโดยไม่รู้ตัว และโปรแกรมเหล่านี้ได้เข้ามาฝังตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้ว เพื่อที่ดักขโมยข้อมูล หรือแก้ไขตัวระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้เกิดอาการผิดปกติ ระหว่างการใช้งานคอม หรือ อินเทอร์เน็ต เช่น อาการคอมทำงานช้า มีหน้าต่างโฆษณาแทรกตลอด พิมพ์ภาษาไทยบนระบบ Browser ไม่ได้ เข้าเว็บไซต์ไม่ไม่ได้ จนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้และต้องเปิด-ปิด เครื่องใหม่ เป็นต้น หรือขั้นท้ายสุดหมดทาง ก็ทำการลุยformat แล้วลง ระบบปฏิบัติการเครื่องครั้งใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานปกติได้ อาการเหล่านี้อาจเกิดจากโปรแกรมประเภท มัลแวร์ (Malware) หรือคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันที่เรียกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเอง ลักษณะมัลแวร์หรือไวรัสมีการทำงานแบ่งเป็นประเภทดังนี้ Worm = ไวรัสประเภทนี้คัดลอกตัวเองและสามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้อย่างอิสระ โดยอาศัยอีเมลล์หรือช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ มักจะไม่แพร่เชื่อไปติดไฟล์อื่น สิ่งที่มันทำคือมักจะสร้างความเสียหายให้กับระบบเครือข่าย Trojan = ตัวนี้ไม่แพร่เชื้อไปติดไฟล์อื่นๆ ไม่สามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ ต้องอาศัยการหลอกคนใช้ให้ดาวโหลดเอาไปใส่เครื่องเองห รือด้วยวิธีอื่นๆ สิ่งที่มันทำคือเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาคว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม