Monday, April 2, 2012

Green IT วิธีสร้างสีเขียวให้กับโลกไอที

เข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายน รู้หรือไม่ว่า? ในวันที่ 1 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ไอทีสีเขียว Green IT Week ที่จัดกันในทุกปี โดยมีความร่วมมือจากประเทศต่างๆเข้าร่วมรณรงค์  37 ประเทศ  รวมทั้งประเทศไทยด้วย  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการบริจาค จัดนิทรรศการออนไลน์ ผ่านทางSocial media  มีสัมมนาความรู้ งานวิจัย หนังสือ และกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ไอทีสีเขียว ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา รวมถึงเครื่องเล่นเกมต่างๆมากมายหลายรุ่น เท่านั้นไม่พอ ยังมีพวกโทรศัพท์มือถือที่ทุกท่านได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารและแชร์เรื่องราวผ่านสังคมออนไลน์ รวมไปถึงในปีนี้เป็นยุคแห่งแท๊บเล๊ทด้วยที่กำลังมาแรงมาก ณ เวลานี้ ทำให้คนสนใจเครื่องใช้ไอทีมากขึ้น  ยิ่งของใหม่มาเมื่อไหร่คนก็จะเอาของเก่าที่สภาพเก่าๆไม่น่าใช้ทิ้งไปแล้วมาซื้อ ของใหม่ จากสิ่งที่ทิ้งไปนั้น กำลังเป็นปัญหาที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโลกของเรา เพราะของเก่าที่ทิ้งไปนั้นเป็นขยะที่สร้างมลพิษและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และโลกของเรา  เรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ขยะไฮเทคสาเหตุที่เกิดขยะพวกนี้ เกิดขึ้นการผลิตและใช้อุปกรณ์ไอทีแบบไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยโลกด้วยไอทีสีเขียว โดยการสร้าง, การใช้ และการประยุกต์ใช้ไอทีอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันเพิ่มมากขึ้น คุณก็สามารถช่วยโลกได้ด้วยการซื้อสินค้าไอทีที่ผลิตโดยบริษัทที่ใช้ทักษะทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน  สามารถนำมาใช้ใหม่ได้    See More..

บทความที่ได้รับความนิยม