Thursday, April 5, 2012

GPS ใกล้ตัว นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

GPS ใกล้ตัว ทุกวันนี้ หลายท่านคงได้ยินและอาจได้ใช้เป็นประจำในการบอกตำแหน่งนัดพบสถานที่ หรือใช้ในการเดินทางถนนหรือทางเดินไม่ให้หลงทาง หรือจะมีไว้ติดตามเพื่อนว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหน เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการบอกตำแหน่งที่แม่นยำนี้เรียกว่า  GPS GPS ย่อมาจาก Global Positioning method หรือ ระบบกำหนดพิกัดตำแหน่งบนโลก โดยอาศัยการคำนวณพิกัด จากดาวเทียม ที่โคจรอยู่รอบโลก โดยรับสัญญาณจากดาวเทียมตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไปทำให้สามารถชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งหนบนโลก แต่มีข้อจำกัดในกรณีที่ฟ้าปิด หรืออยู่ในตึก ใต้ทางด่วนก็จะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ ส่วนใหญ่จะรับสัญญาณได้ในช่วงท้องฟ้าโปร่งและอยู่ด้านนอกและอาจเน้นอยู่ตรงถนนสายหลักๆต่างๆ และเมื่อสามารถบอกพิกัดที่เราอยู่บนพื้นโลกนี้ได้ ก็เลยนำมาประยุกต์ใช้ได้มากมายจนกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไปแล้ว GPS จะทำงานได้นั้น ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ สถานีฐาน : มีหน้าที่ควบคุมการทำงาน รวมถึงวงโคจรของดาวเทียม และให้ค่าสัญญาณนาฬิกาที่ถูกต้อง กับดาวเทียม GPS ดาวเทียม : จากข้อมูลดาวเทียมที่ให้บริการระบบ GPS ในโลกนี้ ถูกผลิตจาก ดาวเทียม GPS NAVSTAR จากสหรัฐอเมริกา ทั้งหมด 24 ดวง ดาวเทียม Galileo สร้างโดยสหภาพยุโรป  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม