Saturday, April 7, 2012

Google แสดงภาพถ่ายดาวเทียมประเทศญี่ปุ่น ช่วงก่อน-หลัง สึนามิ

Google Lat long ซึ่งเป็น Blog ประชาสัมพันธ์บริการด้านรูปภาพถ่ายแผนที่ผ่านดาวเทียมประกอบทั้ง Google Maps และ Google Earth ได้เผยภาพถ่ายดาวเทียมสภาพภูมิประเทศของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงก่อน-หลัง เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 ที่ผ่านมา  ซึ่งข้อมูลแผนที่ดาวเทียมนี้ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น อย่างแผ่นดินไหว และสึนามิ มาประกอบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น ทาง Google ได้รวบรวมภาพถ่ายดาวเทียวความละเอียดสูงพร้อมข้อมูลประกอบต่างๆผ่านโปรแกรมแสดงข้อมูล GeoEye โดยดาวน์โหลด ข้อมูลนี้ KML มาเปิดผ่านโปรแกรม Google Earth . หรือชมแผนที่ได้ทันทีผ่าน Google Maps , หรือชมผ่าน อัลบั้มรูป Picasa ซึ่งทาง Google ได้รวบรวมภาพถ่ายแผนที่ในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ Google Crisis Response ด้วย สำนักข่าว ABC ออสเตรเลียได้ใช้ข้อมูลภาพจากภาพถ่าย Geoeye นี้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม